L'entrevista: buscant la millor versió de tu mateix. Actitud i confiança

<p>L'entrevista laboral és l'última fase prèvia a la consecució d'aqueixa ocupació tan desitjada. Com afrontar-la, actitud, preparació mental, comunicació no verbal, conéixer-nos bé i confiar en nosaltres, és crucial per a superar-la amb èxit. </p><p>Un bon currículum, una bona metodologia de cerca activa d'ocupació, conéixer les tècniques de selecció automàtica i personal, ajuden a aconseguir una entrevista, a partir d'ací som nosaltres els que manem. Agafa el timó de les teues emocions.</p>