Sercoval

SERCOVAL és una cooperativa compromesa en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i promou els processos de selecció en condicions d'igualtat efectiva.

Com a empresa cooperativa ens basem en els valors de la cooperació, conciliació, professionalitat, respecte i orientació a la persona, innovació i sostenibilitat. Els anomenats principis cooperatius que fomenta, des del segle XIX, l'Aliança Cooperativa Internacional, són pautes mitjançant les quals les cooperatives posem en pràctica els nostres valors, que orienten i marquen la manera de ser de l'organització, la pròpia identitat cooperativa.

Ofertes de treball relacionades

Sercoval
Província de València