Infermer/a

Grupo Colisée Província de València

Inscripcions tancades

Atenció als usuaris dels centres per a millorar i mantindre la seua salut física i mental, en funció del tractament prescrit, així com previndre situacions que puguen contribuir a l'empitjorament de salut.

Descripció

La companyia forma part d'un grup internacional amb més de 40 anys d'experiència en el servei i cura de persones majors i persones amb diferents graus de dependència. El grup, compta amb més de 241 centres residencials i empra més 16.000 professionals i cuida de més de 24.000 persones. La nostra proposta de valor es basa en els següents principis:

 • Cuidar a les persones majors amb el respecte i la dignitat que mereixen.
 • Construir llars per a les persones que trien els centres residencials Colisée.
 • Crear llocs de treball en els quals els professionals tinguen l'oportunitat de créixer i aconseguir les seues aspiracions professionals.
 • Ser un actor clau dins de la comunitat local, participant de les principals activitats.

Funcions

 • Vigilar i vetlar per l'estat de salut dels usuaris.
 • Preparar i administrar medicaments segons prescripcions facultatives.
 • Realitzar cures, extraccions de sang, preses de constants, etc. als usuaris.
 • Mantindre en ordre i actualitzats els historials clínics, anotant les dades relacionades amb la seua pròpia funció, cures, constants, escales, administració de medicaments, etc.
 • Atendre els usuaris enllitats per malaltia, efectuant o supervisant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars i subministrant els aliments directament a aquells que requerisca instrumentalització per a alimentar-se.
 • Controlar de la higiene personal dels usuaris, comunicant al seu responsable les possibles incidències.
 • Control dels medicaments i aliments que tinguen els usuaris a les seues habitacions.
 • Col·laborar amb els fisioterapeutes en les activitats de rehabilitació.
 • Comunicar a les famílies els fets rellevants i canvis d'estat relacionats amb l'estat de salut dels usuaris en absència del metge.
 • Assumir la responsabilitat del centre en absència dels membres de l'equip multidisciplinari.
 • Cura de la higiene i uniformitat.

S'ofereix

Contracte a 40h

Requisits

Titulació universitària: Diplomatura o grau d'infermeria.

Perfil competencial:

 • Treball en equip.
 • Orientació al resultat.
 • Tolerància a la pressió
 • Comunicació
 • Orientació al client intern i extern.
 • Vocació per les persones majors.